Toelichting tempoverhogende schoolslagtrainingen

Floor van den Nieuwenhoff

Tempoverhoging schoolslag

Met het gehele programma van de schoolslag techniek schema’s en de schoolslag conditie schema’s is een goede start gemaakt met het verbeteren van beide elementen binnen de schoolslag.

Bijgaand programma van 12 schema’s “tempoverhoging” is gericht op het gericht toepassen van de juiste technieken met als doel een structurele tempo verhoging op de 100m. Natuurlijk zal bij goede training ook de tijd op bijv. de 200m verbeteren.

Waar het met bijvoorbeeld borstcrawl of rugcrawl eenvoudiger is om langer dan 200 á 300m tegen maximaal te trainen is dat bij de schoolslag lastiger.
Het programma is daarom opgebouwd met een mix aan techniek, conditie en snelheid. Per 3 trainingen is er een meetmoment op de 100m.

Voor het beste resultaat verdient het aanbeveling om in combinatie met deze snelheid verhogende schema’s per week extra trainingen te zwemmen uit, naar keuze, de techniek- of conditieschema’s.

Waar de techniek- en conditieschema’s (binnen hetzelfde niveau!) makkelijk verwisseld kunnen worden, is dat bij deze snelheid verhogende schema’s niet aanbevolen. Begin bij voorkeur bij training 1 en werk zo door tot en met training 12 voor het beste resultaat.

Voor de opbouw naar het doel is het belangrijk om het gehele schema te zwemmen. Waar in de techniek- en conditieschema’s bij tijdnood wel eens een herhaling kan worden weggelaten, is dat niet aanbevolen binnen de opbouw van deze snelheid verhogende schema’s.
Neem dus voldoende tijd voor een training uit de set snelheidsverhoging.

Je hebt de training waarschijnlijk geprint voor aan de badrand, maar vooraf bestuderen van de inhoud is belangrijk. Bereid een training kort voor. Kijk wat er verwacht wordt en hoe de training is opgebouwd.
Minstens zo belangrijk als het zwemmen is de genoemde rust. Bekijk per opdracht waar de rust in de set is ingebouwd en hoeveel die rust is. Neem niet méér rust, maar zeker ook niet minder. Minder rust nemen heeft géén opbouwende waarde, maar zal beperkend werken op het behalen van de doelen.

In deze schema’s zijn geen verwijzingen naar techniekfilmpjes meer opgenomen. We gaan ervan uit dat je die gezien hebt in de techniek- en conditieschema’s. Nu je toch toegang hebt tot álle schema’s van mijnzwemcoach.nl zijn die filmpjes natuurlijk bij de voorgaande schema’s nog te raadplegen!

Het team van mijnzwemcoach.nl wenst je succes en plezier bij jouw tempoverhoging op de schoolslag!