Veel voorkomende blessures

Floor van den NIeuwenhoff

Gezondheid

Blessures in de zwemsport
In de zwemsport komen relatief weinig blessures voor. De invloed van de zwaartekracht, die bij veel landsporten in belangrijke mate bijdraagt tot het krijgen van zowel acute als chronische blessures, is bij het zwemmen van ondergeschikt belang. Bij de lokalisatie van blessures in deze tak van sport, die overwegend door overbelasting ontstaan, speelt het type zwemslag een voorname rol. Hieronder volgen de vier meest voorkomende blessures.

Schouder
De meeste voorkomende blessure bij wedstrijdzwemmen is de ‘zwemmersschouder’. Het gaat dan om een aandoening van de schouderpezen. Dit ontstaat meestal door inklemming van deze structuren tijdens de overhaalbeweging bij de borstcrawl, rugcrawl of vlinderslag. Om een schouderblessure te voorkomen dient er zowel een goede warming-up van de schouderspieren als specifieke rekoefeningen worden uitgevoerd. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan het verbeteren van de techniek, waarbij er op gelet moet worden dat tijdens de insteek van de vrijeslag de schouder niet te ver naar binnen wordt gedraaid.

Knie
Door het zwemmen van de schoolslag komt er een behoorlijke belasting op de knieën. De klacht bestaat vaak uit pijn aan de binnenzijde van de knie die voelbaar is tijdens het einde van de contrabeweging van de benen en tijdens de stuwfase. Uit voorzorg zou de techniek van de beenslag aangepast kunnen worden. Dit zou inhouden dat er een mindere krachtige beensluiting uitgevoerd dient te worden en dat tevens de knieën dichter bij elkaar gehouden moeten worden tijdens de beenslag.

Lies
Een andere klacht die ook door het zwemmen van de schoolslag zou kunnen ontstaan is spierpijnklachten in de lies. Deze klacht ontstaat wanneer de benen aan het einde van de stuwfase te krachtig naar binnen worden bewogen. Het is dan slim om tijdelijk even geen schoolslag te zwemmen en daarnaast rekoefeningen voor de adductoren uit te voeren.

Rug
Als je last heb van je rug wordt er meestal aangeraden om te gaan zwemmen. Rugslag wordt daarbij aangeraden vanwege de corrigerende werking op de wervelkolom. Maar het is ook mogelijk om juist rugklachten op te lopen door het zwemmen. Dit kan ontstaan door het zwemmen van vlinderslag, doordat er een hoge belasting komt te staan op de wervels. Maar ook door het zwemmen van een foute techniek tijdens de schoolslag kunnen rugklachten ontstaan, omdat zwemmers te hoog uit het water komen waardoor de onderrug door overstrekking overbelast raakt. Het is dus belangrijk om een juiste techniek uit te voeren om zo blessures te voorkomen.

Signaleren van blessures
Het geleidelijk ontstaan van blessures wordt bij zwemmen vaak genoemd als bijdragende factor. Het is dus van belang dat je als zwemmer zo snel mogelijke een blessure signaleert. Zwem dus niet te lang door als je een blessure op voelt komen en meld je klacht bij een specialist.

Herhaling van oude blessures
Als er sprake is van een groot aantal herhalingen van een oude blessure, betekent dit wellicht dat je niet weet hoe je de belasting weer op moet voeren na een blessure. Belangrijk is dat je pas de training weer hervat als de blessure voldoende hersteld is. Veel mensen hebben nog “restklachten” na het hervatten van de trainingen. Het is daarom aan te raden je blessure door een specialist te laten behandelen. De specialist adviseert over de timing en de intensiteit bij de hervatting van je training.

Let op overtraining!
Let op dat je je niet overtraind raakt. Zorg dat je tijdens het zwemmen rustig regelmatig kan blijven ademen zonder voortdurend naar lucht te happen en luister naar je lichaam. Als je een training hebt gemist, pik dan in waar je bent gestopt en pas deze aan bij je persoonlijke trainingsschema.